Số lượng bạch cầu là 13,76 và số lượng bạch cầu trung tính là 10,36 có ý nghĩa gì?

HỏiChào bác sĩ,Tôi có kết quả xét nghiệm máu như sau: Số lượng bạch cầu(WBC) là 13,76; tỷ lệ % bạch cầu trung tính là 75,2; số lượng bạch cầu trung tính là 10,36; thể tích khối tiểu cầu (PCT) là 0,37; định lượng Creatinin là 57; đo hoạt độ AST(GOT) là 43; đo hoạt